Συνάδελφοι καλημέρα, ΄

όπως πληροφορήθηκα από το ΗΔΙΚΑ, για τους ωφελούμενους του "ΣΤΕΓΑΣΗ και ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ", θα ανοίξουν πεδίο από την ερχόμενη εβδομάδα για να μπορέσουμε να υποβάλλουμε τις αιτήσεις τους.

Σταυρούλα Καρτσιδήμα

Άρθρα Κ.Ε.Α.
Άρθρα Επιδοματος Στεγασης

ΚΑΠΗ Δημου Βολου

Στήριξη Τρίτης Ηλικίας