×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 289

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις Δήμου Βόλου: Συμμετοχή των 3 στελεχών του Τμήματος Προγραμματισμού (Αντωνάκης, Ιατρόπουλος, Καρτσιδήμα) στην Ομάδα Έργου που συγκροτήθηκε από το Δήμο Βόλου (υπαλλήλους του Δήμου Βόλου και της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) με αντικείμενο έργου το ΕΚΤ του προγράμματος Ολοκληρωμένες Αστικές Παρεμβάσεις και ειδικότερα με την ανάλυση αυτών βάσει του σχήματος Συμβουλευτική-Κατάρτιση-Προώθηση της Απασχόλησης (αρ.απόφασης Δήμου Βόλου: 15826/23-02-2016, ΑΔΑ: ΩΑΣ0Ω96-86Ω). Πιο συγκεκριμένα τα 3 στελέχη του τμήματος προγραμματισμού συμμετείχαν στη θεματική συμβουλευτικής, κοινωνικής εργασίας στα πλαίσια έργων και με έργο την επίτευξη των στόχων διασύνδεσης με τωρινές υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος, την περιγραφή διαδικασιών συμβουλευτικής και υποβολή προτάσεων νέων δράσεων κοινωνικής υποστήριξης τους, με τελικό παραδοτέο το Προσχέδιο Πρότασης που στάλθηκε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας τον Απρίλη του 2016. Τα στελέχη του τμήματος προγραμματισμού συνέχισαν την προετοιμασία της πρότασης σύμφωνα με την πρόσκληση 3175/19-08-2016 της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) με καταληκτική ημερομηνία την 19η Σεπτέμβρη 2016

Υποβολή πρότασης για συνέχιση λειτουργίας του ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου (Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία) της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για 36 μήνες (01/09/2016-31/08/2019) σύμφωνα με την πρόσκληση 016/2279/10-06-2016 της Περιφέρειας Θεσσαλίας με συνολικό προϋπολογισμό 432.000,00 ευρώ

Υποβολή πρότασης για συνέχιση λειτουργίας των 3 ΚΗΦΗ (Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) Βόλου-Αγριάς-Ν.Αγχιάλου της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για 12 μήνες (09/09/2016-08/09/2017) σύμφωνα με την πρόσκληση 015/2221/08-06-2016 της Περιφέρειας Θεσσαλίας με συνολικό προϋπολογισμό 314.340,00 ευρώ

Υποβολή πρότασης από το Τμήμα Προγραμματισμού τον Ιούνιο 2016 προς την ΕΕΤΑΑ στα πλαίσια της πρόσκλησης 2837/24-06-2016 για τη συνέχιση λειτουργίας για την περίοδο 2016-2017 των εξής:
− 6 δομές ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών)
− 2 δομές ΚΔΑΠμεΑ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία)
− 4 δομές Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών