Γραφειο Διευκολυνσης, ενδυναμωσης και τεκμηριωσης της απασχολησης (Job Center)

Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Centre)


Αρ. ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5091685

Η πράξη εντάσσεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου με τίτλο

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)».

Το Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) αποτελεί πιλοτική νέα δομή προώθησης της απασχόλησης των ωφελουμένων προνοιακών επιδομάτων με στόχο την ενίσχυση της Απασχολησιμότητας τους. Η δομή λειτουργεί στο πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης λειτουργώντας διασυνδετικά μεταξύ προνοιακών δομών του Δήμου Βόλου, των δημόσιων δομών απασχόλησης καθώς και των εμπλεκομένων φορέων και ιδιωτών αναφορικά με την προσφορά εργασίας και εντάσσεται λειτουργικά και χρηματοδοτικά στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου. Η μεθοδολογία της εστιάζεται στο Coaching και στη Συμβουλευτική βάσει του μοντέλου επικέντρωσης σε λύσεις (Solution Focused).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Την Παρασκευή 25/11/22, με πρωτοβουλία των στελεχών του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης Job Center της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Συμβουλευτικό Κέντρο Λάρισας το οποίο εντάσσεται στις υποστηρικτικές δομές του Δικτύου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.

Περισσότερα: Συνάντηση δικτύωσης του Job Center Βόλου και του Συμβουλευτικού Κέντρου Λάρισας

ΒΟΛΟΣ    Το Job Center της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, πραγματοποιεί μια σειρά επαφών με καταστήματα της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ Βόλου, προκειμένου να γνωστοποιήσει τις υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν από τη δομή, αλλά και να δει επι τόπου αν υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας σε καταστήματα της περιοχής,  τα προσόντα που ζητούν οι καταστηματάρχες για να προσλάβουν κάποιον και την ενημέρωση για τη δυνατότητα ανάρτησης αγγελιών εύρεσης εργασίας σε ιστοσελίδα του Job Center. Το «Job Center» εκπροσωπήθηκε από την  κα Ιωάννα Μπεφάνη-Οικονομολόγο του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης η οποία στην παρούσα φάση επισκεύθηκε καταστήματα Καφέ και Εστίασης στο Βόλο -και πιο συγκεκριμένα το Traffic Cafe και το Φούρνο Βενέτη 1948.


Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, η Οικονομολόγος του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης "Job Center" της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη δικτύωσης στο Traffic Cafe (Τοπάλη – Σωκράτους, Βόλος). Σκοπός της συνάντησής αυτής ήταν η πληροφόρηση για το είδος και τον τρόπο λειτουργείας της Δομής με στόχο την μελλοντική συνεργασία και το ταίριασμα υποψήφιων με θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. 

Από την άλλη πλευρά, ο κος Ξηρακιάς Βασίλης -ιδιοκτήτης της Επιχείρησης Traffic Café στον Βόλο, ανέφερε τους τρόπους κοινοποίησης ανάγκης νέου ανθρώπινου δυναμικού  καθώς και τις δυσκολίες επιλεξιμότητας στελεχών  την αναγκαιότητα  κυρίως στις διαδικασίες αναζήτησης προσωπικού, στα επικρατέστερα κριτήρια επιλεξιμότητας και στους μέχρι τώρα τρόπους γνωστοποίησης κενής θέσης. Στη συνέχεια, στα πλαίσια επαφών με εργοδότες,

 


την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022, η Οικονομολόγος του Job Center" της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ,  πραγματοποίησε επίσκεψη δικτύωσης στο Φούρνο «Βενέτη 1948» , Franchise επιχείρησης που εδρεύει στο νεόδμητο δημοτικό κτίριο στάθμευσης του Δήμου Βόλου (Δημητριάδος 259).
Σκοπός και αυτής της συνάντησής αυτής ήταν η πληροφόρηση για το είδος και τον τρόπο λειτουργίας της Δομής με στόχο την μελλοντική συνεργασία και το ταίριασμα υποψήφιων εργαζομένων με θέσεις εργασίας του ιδιωτικό τομέα. 
Κύριο θέμα της  εν λόγω συνάντησης ήταν τα βασικά κριτήρια επιλογής εργαζομένων που αφορούν την επιχείρηση. Δόθηκε έμφαση στην ομάδα στόχου του Κέντρου και τη δυνατότητα των εργοδοτών να κοινοποιούν δωρεάν τις θέσεις εργασίας τους σε ευρύτερο κοινό ατόμων που αναζητούν απασχόληση. Παράλληλα, δόθηκε ενημερωτικό υλικό του Job Center που απευθύνεται σε εργοδότες.
Από την άλλη πλευρά, η κα Κουτσορεβύθη Ιωάννα -ιδιοκτήτρια της Franchise Επιχείρησης «Βενέτης 1948» στον Βόλο, ανέφερε τους τρόπους γνωστοποίησης μιας ανοιχτής θέσης εργασίας , τη διαδικασία επιλογής, πρόσληψης και εκπαίδευσης του νέου προσωπικού.

Η συνάντηση έγινε σε κλίμα καλής συνεργασίας. 

 

  • Βασικά θέματα που συζητήθηκαν με τους καταστηματάρχες  ήταν τα βασικά κριτήρια των ιδιοκτητών για να προσλάβουν υπαλλήλους.
  • Δόθηκε έμφαση στην ομάδα στόχου του Κέντρου και τη δυνατότητα των εργοδοτών να κοινοποιούν δωρεάν τις θέσεις εργασίας τους σε ευρύτερο κοινό ατόμων που αναζητούν απασχόληση.
  • Παράλληλα, δόθηκε ενημερωτικό υλικό του Job Center που απευθύνεται σε εργοδότες. 

 

 

Ημερομηνία:             22 και 24/11/2022
Tόπος Διεξαγωγής:
  1. Traffic Cafe
  2. Φούρνος «Βενέτη 1948»
Καταστηματάρχες:
  • Ξηρακιάς Βασίλης -ιδιοκτήτης της Επιχείρησης Traffic Café
  • Κουτσορεβύθη Ιωάννα -ιδιοκτήτρια της Franchise Επιχείρησης «Βενέτης 1948»
Συμμετείχαν από το Job Center της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ
  •  Ιωάννα Μπεφάνη, Οικονομολόγος

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

  1. Traffic Cafe
  2. Φούρνος «Βενέτη 1948»

Για περισσότερες πληροφορίες για το Job Center, ανατρέξτε:

Το Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5091685, εντάσσεται στις κοινωνικές δράσεις της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βόλου και χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Την Δευτέρα 14/11/2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο πλαίσιο της δικτύωσης μεταξύ της Διοικήτριας και των Κοινωνικών Λειτουργών της Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων Βόλου (ΜΟΖΑ) που ανήκει στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και των Κοινωνικών Λειτουργών του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης-Job Center της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου.

Περισσότερα: Συνάντηση δικτύωσης του Job Center Βόλου και της Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων Βόλου (ΜΟΖΑ)

Συνάντηση δικτύωσης με το ΤΟΜΥ Ν. Ιωνίας Βόλου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην Τοπική Ομάδα Υγείας (ΤΟΜΥ) Νέας Ιωνίας Βόλου, έπειτα από πρωτοβουλία της Δομής του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης (JOB CENTER) της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου. 

Ειδικότερα, το Job Center εκπροσώπησε η κα Μαρκέλλα Βαλσάμη-Κοινωνική Λειτουργός και Συντονίστρια της ομάδας έργου ενώ την ΤΟΜΥ η κα Βάσια Περδίκη-Κοινωνική Λειτουργός

Περισσότερα: Συνάντηση δικτύωσης του Job Center Βόλου με την ΤΟΜΥ Ν. Ιωνίας Βόλου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Την Τρίτη 15/11/2022, με πρωτοβουλία των στελεχών του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης Job Center της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Αγριά Βόλου.

Περισσότερα: Συνάντηση δικτύωσης του Job Center Βόλου και του Κέντρου Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην...

Συνάντηση δικτύωσης με το Παράρτημα Βόλου της ΕΛΕΠΑΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Την Τρίτη 8/11/2022 με πρωτοβουλία της Συντονίστριας και Κοινωνικής Λειτουργού κας Μαρκέλλας Βαλσάμη του Γραφείου Διευκόλυνσης Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης "Job Center" της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο χώρο της ΕΛΕΠΑΠ-παράρτημα Βόλου με την Κοινωνική Λειτουργό κα Έφη Κόρτσα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δικτύωσης με Κοινωνικοπρονοιακούς Φορείς του Δήμου Βόλου έχοντας ως στόχο τη βέλτιστη συνεργασία στις πτυχές της ενεργητικής ένταξης, της ευημερίας, της ισοτιμίας και της ανάπτυξης της απασχολησιμότητας.

Περισσότερα: Συνάντηση δικτύωσης του Job Center Βόλου με την ΕΛΕΠΑΠ Βόλου

Συνάντηση δικτύωσης με το Πολυδύναμο Κέντρο του ΟΚΑΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ     Την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Job Center, συνάντηση δικτύωσης μεταξύ της Συντονίστριας και Κοινωνικής Λειτουργού κα Μαρκέλλα Βαλσάμη, της Ευθαλίας Γεωργίου Κοινωνικής Λειτουργού της Δομής  της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, με την κα Ιωάννα Ζαγοριανού, Κοινωνικής Λειτουργού και Ελευθερία Tαχούλα -Κοινωνιολόγου ,στελέχη του Πολυδύναμου Κέντρου του ΟΚΑΝΑ στον Βόλο. 

Πιο συγκεκριμένα, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με γνώμονα την ανοιχτή και ειλικρινή διάθεση για μελλοντική συνεργασία  μέσω της διασύνδεσης και συνέργειας υπηρεσιών.

Περισσότερα: Συνάντηση δικτύωσης του Job Center Βόλου με το Πολυδύναμο Κέντρο του ΟΚΑΝΑ

Περισσότερα Άρθρα...