Θεσεις Εργασιας

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων

 Δείτε την αρχική πρόσκληση εδώ

Πρόσκληση 6811/22-8-22

ΑρχείαΤελικοί Πίνακες

Η προθεσμία  υποβολής ενστάσεων για την ανακοίνωση εκπαιδευτικού προσωπικού του ΔΙΕΚ υπ` αριθμ. 6811/22-8-22 ορίζεται από τις  23/09/22 έως και 03/10/22. Οι ενστάσεις κατατίθενται στα γραφεία της υπηρεσίας Προύσσης 22-26. 

 Ο Δ/ντης της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ 

 Γιάννης  Γρηγορίου