Σε επικοινωνία στελεχών μας με το ΗΔΙΚΑ σχετικά με μέλος της οικογένειας που κάνει την σταρτιωτική του θητεία, πληροφορηθήκαμε τα εξής:

  • Εάν κάποιο μέλος της οικογένειας υπηρετεί στο στρατό θα πρέπει να το διαγράψουμε.
  • Για να γίνει αυτό χρειάζεται βεβαίωση απο τη μονάδα στην οποία υπηρετεί (όχι από το ΚΕΠ ή τη στρατολογία)
Άρθρα Κ.Ε.Α.
Άρθρα Επιδοματος Στεγασης

ΚΑΠΗ Δημου Βολου

Στήριξη Τρίτης Ηλικίας