Rounded square transparent KEN KOINOT Rounded square transparent Par ROMA Rounded square transparent HOTSPOTS 2 Rounded square transparent JoBC Rounded square transparent XENONAS AST Rounded square transparent KDAP MEA Rounded square transparent KDHF AMEA Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH
 Κεντρική δομή υποδοχής  2 Παραρτήματα Ρομά  Δομή υποδοχής  Κέντρο Απασχόλησης  Ξενώνας Αστέγων  2 Δομές ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

 Κέντρο Διημέρευσης

 3 δομές ΚΗΦΗ

Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών 

ΣΥΔ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό Φαρμακείο

Job Centre LOGO

Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης

Συνέχιση λειτουργίας Γραφείου Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (job center) στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου


Αρ. ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 6005092

Η πράξη εντάσσεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου με τίτλο

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)».

Το Job Center στο Δήμο Βόλου Βόλου αποτελεί συνεχιζόμενη δομή από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 της ΣΒΑΑ Βόλου, στοχεύοντας στην προώθηση της απασχόλησης ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων σε συνέργεια και διαλειτουργικότητα με τις λοιπές κοινωνικές δομές της ΣΒΑΑ Βόλου 2021-2027 και σε άμεση συνέργεια με τις προνοιακές δομές του ΟΤΑ και της Πολιτείας. Η δομή αποτελεί εξειδικευμένη δομή για την απασχόληση παρέχοντας υπηρεσίες πληροφόρησης για την εύρεση εργασίας, συμβουλευτικής, ενδυνάμωσης (coaching), προσβασιμότητα σε ηλεκτρονικά μέσα στήριξης των ανέργων και των αναζητούντων εργασία, τεστ επαγγελματικών κλίσεων με έμφαση στους εφήβους και τους νέους, παραπομπή σε άλλες δομές με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του αναζητούντα εργασία καθώς και διασύνδεση με θέσεις εργασίας ή/και εργοδότες. Η δομή απασχολεί συνολικά 6 άτομα (5 άτομα κοινωνικών ειδικοτήτων και 1 διοικητικό υπάλληλο υποδοχής) και στοχεύει να εξυπηρετήσει την πρώτη διετία της συνεχιζόμενης λειτουργίας του 250 αναζητούντες εργασία στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης.

ΓΕΝΙΚΑ

 Το Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Centre) είναι μια κοινωνική δομή που εφαρμόζει πρακτικές προώθησης της απασχόλησης των ανέργων και των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια ή/και κοινωνικό αποκλεισμό και διασυνδέει τις υπηρεσίες απασχόλησης με τις αυτοδιοικητικές προνοιακές υπηρεσίες.

    

Στις υπηρεσίες του περιλαμβάνονται και ατομικές συναντήσεις με ειδικούς σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και ψυχολογίας, ομάδες ψυχοκοινωνικής στήριξης, βιωματικά εργαστήρια εκπαίδευσης και συνεργασία με πιθανούς εργοδότες, φορείς για απασχόληση καθώς και κοινωνικούς φορείς για τη δυνατότητα απασχόλησης σε όσους πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται.

Η δομή απευθύνεται σε ωφελούμενους ανέργους / μειονεκτούντα άτομα, κατά προτεραιότητα της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής ΒΑΑ Βόλου, οι οποίοι εντάσσονται μέσω πρόσκλησης / συνέντευξης ή παραπομπής ως Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρ. ΚΕΑ) ή/και ως ωφελούμενοι των δομών υποστήριξης της φτώχειας και του ξενώνα φιλοξενίας αστέγων.

Η δομή στελεχώνεται από : 3 (τρείς) κοινωνικούς λειτουργούς, 1 (έναν) ψυχολόγο, 1 (έναν) διοικητικό υπάλληλο και 1 (έναν) οικονομολόγο μέσω συμβάσεων ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

 

JobC Banner Website

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Την Πέμπτη 19/1/2023 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των Υπεύθυνων Ανθρώπινου Δυναμικού του Εργοστασίου Ανακύκλωσης (RECYCLING CENTRAL LTD) στο χώρο του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης Job Center της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου με σκοπό την ενημέρωση τους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς εργοδότες και τη διερεύνηση συνεργασίας. 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Την Παρασκευή 20/01/2023 η ομάδα του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης "Job Center" της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου, συνδιοργανώνει με τις Δομές του Ξενώνα Αστέγων και Κέντρου Κοινότητας εκπαιδευτικό εργαστήρι /workshop με τίτλο:

"Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας-Job Boards". 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Την Τετάρτη 11η Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της Οικονομολόγου του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης "Job Center" της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου με Στελέχη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο κύριος σκοπός της επίσκεψης ήταν η επί της ουσίας πληροφόρηση για τις διαδικασίες άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και η περαιτέρω συνεργασία στους τομείς που αφορούν τη διασύνδεση των εξυπηρετούμενων με τις εν λόγω υπηρεσίες. 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Την Δευτέρα 16/01/2023 το χώρο του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης "Job Center" της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου, επισκέφθηκε η Κοινωνική Λειτουργός και Συντονίστρια του Κέντρου Κοινότητας Ζαγοράς-Μουρεσίου για συνάντηση δικτύωσης με τα Στελέχη της Δομής.

Ειδικότερα, το Job Center εκπροσώπησαν η κα Βαλσάμη Μαρκέλλα~Κοινωνική Λειτουργός και Συντονίστρια της Δομής, η κα Ευθαλία Γεωργίου ~Κοινωνική Λειτουργός και η Στέφανη Μεγαλομύστακα~Ψυχολόγος. Από την άλλη , το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου εκπροσώπησε η Κοινωνική Λειτουργός και Συντονίστρια του κα Κάτια Βελιάδη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Την Τρίτη 29/11/2022 οι δύο Φορείς προχώρησαν σε σύναψη «Πρωτοκόλλου Συνεργασίας», σε συνέχεια της συνάντησης δικτύωσης που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο έπειτα από πρωτοβουλία του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης: “JobCenter” της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου με τον Εμπορικό Σύλλογο Βόλου. Όπως αναφέρει η Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ κα Σοφία Χάλαρη, οι συνέργειες σε τοπικό επίπεδο είναι πάντα ευπρόσδεκτες και θετικές για έργο των τοπικών φορέων και έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση δικτύωσης του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης "Job Center" της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου με τη Μονάδα Ολοκληρωμένης Θεραπείας της Εξάρτησης (ΜΟΘΕ)  του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Βόλου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρωτοβουλία των Στελεχών του Job Center με κύριο στόχο τη γνωριμία του έργου των δύο φορέων και την αναζήτηση τρόπων  συνεργασίας στο πεδίο της εργασιακής επανένταξης και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας των ανθρώπων αυτών που έμπρακτα αναζητούν μία δεύτερη ευκαιρία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Την Δευτέρα 19/12/2022 στελέχη του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου επισκέφτηκαν την ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΜΕΑ "Ηλιοτρόπια" και συναντήθηκαν με τους εργαζομένους που την απαρτίζουν αλλά και με την Επιστημονικά Υπεύθυνη.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η γνωριμία με τους εργαζόμενους μιας τοπικής ΚΟΙΝΣΕΠ που πιστή στη φιλοσοφία της Κοινωνίας των πολιτών αποτελεί Φορέα συμπερίληψης της ευρύτερης κοινωνικής διάστασης όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση τα Άτομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) ενώ αποτελεί κινητήριο δύναμη στο μονοπάτι της ενεργητικής ένταξης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Σε συνέχεια της συνάντησης-δικτύωσης που είχε πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο μεταξύ στελεχών του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης "Job Center" της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου και του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, υλοποιήθηκε δεύτερη συνάντηση την Τετάρτη 14/12 με σκοπό την ευρύτερη πληροφόρηση των στελεχών του Job Center για τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ.

Η συνάντηση διεξήχθη με χαρακτήρα ενημερωτικού εργαστηρίου/workshop με συμμετέχοντες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Την Τρίτη 13/12/2022 και έχοντας στόχο τις δυνατότερες ποιοτικές υπηρεσίες μέσα από συνέργειες και δικτυώσεις με ομότιμες Δομές υλοποιήθηκε εκ νέου εργαστήριο με τη συνδρομή του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Θεσσαλίας. Η θεματολογία αφορούσε τη "διαχείριση του εργασιακού άγχους" και προέκυψε έπειτα από εισήγηση του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης Job Center της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου που αφουγκραζόμενο το εργασιακό στρες ως ένα φαινόμενο της εποχής μας θέλησε να συμμετέχει ενεργά μέσα από ένα εργαστήρι που διεξήχθη από τους εξαιρετικούς συναδέλφους του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Θεσσαλίας νοηματοδοτώντας σε αυτό όχι μόνο θεωρητικά αλλά κυρίως εμπειρικά στοιχεία.

Περισσότερα Άρθρα …