Rounded square transparent KEN KOINOT Rounded square transparent Par ROMA Rounded square transparent HOTSPOTS 2 Rounded square transparent JoBC Rounded square transparent XENONAS AST Rounded square transparent KDAP MEA Rounded square transparent KDHF AMEA Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH
 Κεντρική δομή υποδοχής  2 Παραρτήματα Ρομά  Δομή υποδοχής  Κέντρο Απασχόλησης  Ξενώνας Αστέγων  2 Δομές ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

 Κέντρο Διημέρευσης

 3 δομές ΚΗΦΗ

Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών 

ΣΥΔ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό Φαρμακείο

Job Centre LOGO

Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης

Συνέχιση λειτουργίας Γραφείου Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (job center) στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου


Αρ. ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 6005092

Η πράξη εντάσσεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου με τίτλο

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)».

Το Job Center στο Δήμο Βόλου Βόλου αποτελεί συνεχιζόμενη δομή από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 της ΣΒΑΑ Βόλου, στοχεύοντας στην προώθηση της απασχόλησης ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων σε συνέργεια και διαλειτουργικότητα με τις λοιπές κοινωνικές δομές της ΣΒΑΑ Βόλου 2021-2027 και σε άμεση συνέργεια με τις προνοιακές δομές του ΟΤΑ και της Πολιτείας. Η δομή αποτελεί εξειδικευμένη δομή για την απασχόληση παρέχοντας υπηρεσίες πληροφόρησης για την εύρεση εργασίας, συμβουλευτικής, ενδυνάμωσης (coaching), προσβασιμότητα σε ηλεκτρονικά μέσα στήριξης των ανέργων και των αναζητούντων εργασία, τεστ επαγγελματικών κλίσεων με έμφαση στους εφήβους και τους νέους, παραπομπή σε άλλες δομές με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του αναζητούντα εργασία καθώς και διασύνδεση με θέσεις εργασίας ή/και εργοδότες. Η δομή απασχολεί συνολικά 6 άτομα (5 άτομα κοινωνικών ειδικοτήτων και 1 διοικητικό υπάλληλο υποδοχής) και στοχεύει να εξυπηρετήσει την πρώτη διετία της συνεχιζόμενης λειτουργίας του 250 αναζητούντες εργασία στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης.

ΓΕΝΙΚΑ

 Το Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Centre) είναι μια κοινωνική δομή που εφαρμόζει πρακτικές προώθησης της απασχόλησης των ανέργων και των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια ή/και κοινωνικό αποκλεισμό και διασυνδέει τις υπηρεσίες απασχόλησης με τις αυτοδιοικητικές προνοιακές υπηρεσίες.

    

Στις υπηρεσίες του περιλαμβάνονται και ατομικές συναντήσεις με ειδικούς σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και ψυχολογίας, ομάδες ψυχοκοινωνικής στήριξης, βιωματικά εργαστήρια εκπαίδευσης και συνεργασία με πιθανούς εργοδότες, φορείς για απασχόληση καθώς και κοινωνικούς φορείς για τη δυνατότητα απασχόλησης σε όσους πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται.

Η δομή απευθύνεται σε ωφελούμενους ανέργους / μειονεκτούντα άτομα, κατά προτεραιότητα της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής ΒΑΑ Βόλου, οι οποίοι εντάσσονται μέσω πρόσκλησης / συνέντευξης ή παραπομπής ως Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρ. ΚΕΑ) ή/και ως ωφελούμενοι των δομών υποστήριξης της φτώχειας και του ξενώνα φιλοξενίας αστέγων.

Η δομή στελεχώνεται από : 3 (τρείς) κοινωνικούς λειτουργούς, 1 (έναν) ψυχολόγο, 1 (έναν) διοικητικό υπάλληλο και 1 (έναν) οικονομολόγο μέσω συμβάσεων ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

 

JobC Banner Website

Την Δευτέρα 12η Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των Δομών του Δήμου Βόλου: Γραφείο Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης “Job Center” και ΔΙΕΚ (Ι.Ι.Ε.Κ.- Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης) στο πλαίσιο συνέχισης και ενδυνάμωσης συνεργασίας.

Την Πέμπτη 08-02-2024 το Γραφείο Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης Job Center του Δήμου Βόλου πραγματοποίησε βιωματικό εργαστήριο για τους εξυπηρετούμενους της δομής της ΑΜΚΕ ΔΙΟΔΟΣ «Κ.Η.Π.Ο.Σ.» με θέμα: «Επικοινωνιακές Και Επαγγελματικές Δεξιότητες στο Χώρο Εργασίας».

Δελτίο τύπου: Η 24η Ιανουαρίου έχει θεσπιστεί ως μία Παγκόσμια Ημέρα η οποία τιμά την αξία της εκπαίδευσης ως ένα θεμελιώδες, καθολικό και απαραβίαστο ανθρώπινο δικαίωμα. Η Διεθνής αυτή ημέρα στοχεύει στην υπενθύμιση και διεκδίκηση του αυτονόητου, δηλαδή της δέσμευσης στην καθολικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα μέσω του δικαιώματος στην εκπαίδευση που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2023) έχει θεωρηθεί ως το ισχυρότερο εργαλείο για να σπάσει ο κύκλος της φτώχειας, να εξαλειφθούν οι φυλετικές ανισότητες και να επιταχύνουμε την οικονομική ανάπτυξη.

Την Πέμπτη 18η  Ιανουαρίου 2024 το Job Center του Δήμου Βόλου συμμετείχε με διαδικτυακή παρουσίαση/εισήγηση στο Συνέδριο του Έργου Young Entrepreneurs Succeed (YES!) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με την υποστήριξη της Αναπτυξιακής Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ.).

Τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 στελέχη του Γραφείου Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης (JobCenter) της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου, πραγματοποίησαν ενημερωτική συνάντηση με Φορέα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Χριστοδούλου Γεώργιος – Σταύρος (Ψυχολόγος) και η κ. Αλεξίου Βασιλική (Κοινωνική Λειτουργός), επισκέφτηκαν τον Ξενώνα «Φιλύρα», όπου και στεγάζονται τα γραφεία των ψυχολόγων του Νοσοκομείου Βόλου (Αχιλλοπούλειο) και είχαν μια εποικοδομητική ενημερωτική συνάντηση με τις κ. Πάντζιου Κατερίνα (Ψυχολόγος) και κ. Βρόντη Αφροδίτη (Ψυχολόγος).

Έχοντας στόχο τη βέλτιστη συνεργασία με τους Φορείς που συνυφαίνουν το πεδίο του κοινωνικοπρονοαικού χάρτη στο Δήμο Βόλου, την Παρασκευή 15η Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε δικτυακή συνάντηση στελεχών του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης "Job Center" της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου με την Κοινωνική Λειτουργό και Υπεύθυνη του Θεραπευτηρίου της ΕΛΕΠΑΠ Βόλου.

Την Πέμπτη 14η Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε δράση ενημέρωσης από τα στελέχη του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης "Job Center" της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου προς μέλη του Κέντρου Ημέρας ΚΗΠΟΣ της ΑΜΚΕ Δίοδος που επιθυμούν να αναπτύξουν την απασχολησιμότητά τους.  Το αίτημα προέκυψε στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας που ήδη έχει καλλιεργηθεί μεταξύ των δύο κοινωνικών Δομών και με στόχο μία πρώτη γνωριμία με μέλη του Κέντρου Ημέρας Κήπος

Τη Δευτέρα 11η Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως εργαστήρι από το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. Η θεματολογία αφορούσε τη διαμόρφωση επαγγελματικού προφίλ στην πλατφόρμα του Linkedin και προέκυψε έπειτα από αίτημα  της διεπιστημονικής ομάδας του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης "Job Center" της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου. 

Την Τρίτη 5η Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε δια ζώσης εργαστήρι με θέμα τη διαχείριση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας. Η θεματολογία προέκυψε έπειτα από αίτημα της διεπιστημονικής ομάδας του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης "Job Center" της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου στο Δίκτυο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Θεσσαλίας. 

Περισσότερα Άρθρα …