Rounded square transparent KEN KOINOT Rounded square transparent Par ROMA Rounded square transparent HOTSPOTS 2 Rounded square transparent JoBC Rounded square transparent XENONAS AST Rounded square transparent KDAP MEA Rounded square transparent KDHF AMEA Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH
 Κεντρική δομή υποδοχής  2 Παραρτήματα Ρομά  Δομή υποδοχής  Κέντρο Απασχόλησης  Ξενώνας Αστέγων  2 Δομές ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

 Κέντρο Διημέρευσης

 3 δομές ΚΗΦΗ

Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών 

ΣΥΔ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό Φαρμακείο

Job Centre LOGO

Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης

Συνέχιση λειτουργίας Γραφείου Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (job center) στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου


Αρ. ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 6005092

Η πράξη εντάσσεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου με τίτλο

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)».

Το Job Center στο Δήμο Βόλου Βόλου αποτελεί συνεχιζόμενη δομή από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 της ΣΒΑΑ Βόλου, στοχεύοντας στην προώθηση της απασχόλησης ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων σε συνέργεια και διαλειτουργικότητα με τις λοιπές κοινωνικές δομές της ΣΒΑΑ Βόλου 2021-2027 και σε άμεση συνέργεια με τις προνοιακές δομές του ΟΤΑ και της Πολιτείας. Η δομή αποτελεί εξειδικευμένη δομή για την απασχόληση παρέχοντας υπηρεσίες πληροφόρησης για την εύρεση εργασίας, συμβουλευτικής, ενδυνάμωσης (coaching), προσβασιμότητα σε ηλεκτρονικά μέσα στήριξης των ανέργων και των αναζητούντων εργασία, τεστ επαγγελματικών κλίσεων με έμφαση στους εφήβους και τους νέους, παραπομπή σε άλλες δομές με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του αναζητούντα εργασία καθώς και διασύνδεση με θέσεις εργασίας ή/και εργοδότες. Η δομή απασχολεί συνολικά 6 άτομα (5 άτομα κοινωνικών ειδικοτήτων και 1 διοικητικό υπάλληλο υποδοχής) και στοχεύει να εξυπηρετήσει την πρώτη διετία της συνεχιζόμενης λειτουργίας του 250 αναζητούντες εργασία στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης.

ΓΕΝΙΚΑ

 Το Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Centre) είναι μια κοινωνική δομή που εφαρμόζει πρακτικές προώθησης της απασχόλησης των ανέργων και των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια ή/και κοινωνικό αποκλεισμό και διασυνδέει τις υπηρεσίες απασχόλησης με τις αυτοδιοικητικές προνοιακές υπηρεσίες.

    

Στις υπηρεσίες του περιλαμβάνονται και ατομικές συναντήσεις με ειδικούς σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και ψυχολογίας, ομάδες ψυχοκοινωνικής στήριξης, βιωματικά εργαστήρια εκπαίδευσης και συνεργασία με πιθανούς εργοδότες, φορείς για απασχόληση καθώς και κοινωνικούς φορείς για τη δυνατότητα απασχόλησης σε όσους πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται.

Η δομή απευθύνεται σε ωφελούμενους ανέργους / μειονεκτούντα άτομα, κατά προτεραιότητα της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής ΒΑΑ Βόλου, οι οποίοι εντάσσονται μέσω πρόσκλησης / συνέντευξης ή παραπομπής ως Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρ. ΚΕΑ) ή/και ως ωφελούμενοι των δομών υποστήριξης της φτώχειας και του ξενώνα φιλοξενίας αστέγων.

Η δομή στελεχώνεται από : 3 (τρείς) κοινωνικούς λειτουργούς, 1 (έναν) ψυχολόγο, 1 (έναν) διοικητικό υπάλληλο και 1 (έναν) οικονομολόγο μέσω συμβάσεων ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

 

JobC Banner Website

Την Δευτέρα 25/07, η Οικονομολόγος του Job Center συναντήθηκε στα πλαίσιο της δικτύωσης της δομής, με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης Μαγνησίας κο Στέφανο Στεφάνου.  Η συνάντηση  των δύο φορέων έγινε σε κλίμα καλής επικοινωνίας.  Ειδικότερα, αρχικός στόχος ήταν η αλληλογνωριμία, η αμφίδρομη ενημέρωση του τρόπου λειτουργίας των δύο Φορέων προκειμένου να διερευνηθεί η πιθανή μελλοντική συνεργασία.

Την Δευτέρα 25/07, η Οικονομολόγος του Job Center πραγματοποίησε επίσκεψη  δικτύωσης με τον Διευθυντή της Επιχείρησης ΚΑΥΚΑΣ στον Βόλο.  Η συνάντηση είχε ως στόχο αφενός την αλληλογνωριμία, αλληλοενημέρωση για τη λειτουργία, το έργο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των δύο Φορέων, αφετέρου την επικοινωνία απόψεων για μία περαιτέρω συνεργασία, δικτύωση και οικοδόμηση συνεργατικού τοπικού δικτύου εργοδοτών.

Την Τετάρτη 13/7/2022 με πρωτοβουλία των Στελεχών του "Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης (Job Center)" της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ  πραγματοποιήθηκε δια ζώσης επίσκεψη στα Γραφεία του Θεσσαλικού Ι.Ε.Κ. Γιάτσος στον Βόλο.  Ο κύριος σκοπός της συνάντησης διενεργήθηκε σε κλίμα αρίστου συνεργασίας και στο πλαίσιο της οικοδόμησης ενός ισχυρού συνεργατικού δικτύου τοπικών εκπαιδευτικών φορέων για την ανάπτυξη/βελτίωση της απασχολησιμότητας των ανέργων συμπολιτών-ισσών μας. 

Την Παρασκευή 1η  Ιουλίου η Συντονίστρια του Job Center κα Μαρκέλλα Βαλσάμη (Κοινωνική Λειτουργός) και η Σύμβουλος Απασχόλησης του Κέντρου Κοινότητας της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, κα Μαρία Ζούζουλα επισκεύθηκαν την εκδήλωση  «Ημέρα Καριέρας» στον Βόλο, που διοργανώθηκε από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 στο ξενοδοχείο Domotel Xenia Volos. Κύριος στόχος της εκδήλωσης 

Την Τετάρτη 6/7/2022 με πρωτοβουλία των Στελεχών του "Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης (Job Center)" της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ  πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο ΚΕΚ EUROTRAINING Βόλου. Ο σκοπός της συνάντησης διενεργήθηκε στο πλαίσιο της δικτύωσης των δύο φορέων και σε κλίμα καλής συνεργασίας.

Την Τρίτη 28/06/2022 στελέχη του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης “Job Center” της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου με δική τους πρωτοβουλία επισκέφθηκαν την ΚΟΙΝΣΕΠ-Πορεία Υγείας. Ο στόχος ήταν η πληροφόρηση για τις υφιστάμενες δράσεις του τρίτου τομέα σε τοπικό επίπεδο και η διερεύνηση συνεργασίας.

Στις 9/06/2022 η διεπιστημονική ομάδα της νεοσύστατης υπηρεσίας του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης “Job Center” της  ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου, υποδέχθηκαν στο χώρο τους την κα Μαγδαληνή Ζαφειρίου- Συντονίστρια Προγραμμάτων Ενημέρωσης της ΜΚΟ Α21

Τη Δευτέρα 6 Ιουνίου -και σε συνέχεια της πρώτης συνάντησης-δικτύωσης που έλαβε χώρα τον Μάιο με την ΑΜΚΕ Δίοδο και στο πλαίσιο ενδυνάμωσης της  συνεργασίας, επαγγελματίες της ομάδας του Κέντρου Ημέρας «Κήπος» και της Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης για το COVID-19, επισκέφτηκαν το χώρο του Job Center.

Δικρύωση με AMKE "ΔΙΟΔΟΣ"

Τη Δευτέρα 6 Ιουνίου -και σε συνέχεια της πρώτης συνάντησης-δικτύωσης που έλαβε χώρα τον Μάιο με την ΑΜΚΕ Δίοδο και στο πλαίσιο ενδυνάμωσης της  συνεργασίας, επαγγελματίες της ομάδας του Κέντρου Ημέρας «Κήπος» και της Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης για το COVID-19, επισκέφτηκαν το χώρο του Job Center.

Περισσότερα Άρθρα …