Απρόσκοπτα συνεχίζεται η κατάθεση και έγκριση αιτήσεων για το ΚΕΑ.

66.000 εγκεκριμένες αιτήσεις, 172.000 αιτήσεις προσωρινά αποθηκευμένες.

Σημείωση: Στοιχεία της 11/2/2017 16:40

Αριθμός Εγκεκριμένων Αιτήσεων        
Ημέρα (Φεβρουάριος)
Πολίτες
ΚΕΠ
Δήμοι
Σύνολα
1
1928 84 118 2130
2
2974 643 610 4227
3
2161 707 761 3629
4
4080 698 85 4863
5
1955   24 1979
6
800 2102 2300 5202
7
4970 1432 1048 7450
8
5339 3476 4753 13568
9
4273 2868 4658 11799
10
3271 2232 4465 9968
11
727 257 212 1196
Σύνολα 32478 14499 19034 66011
Άρθρα Κ.Ε.Α.
Άρθρα Επιδοματος Στεγασης

ΚΑΠΗ Δημου Βολου

Στήριξη Τρίτης Ηλικίας