Εργαλεια

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ - ΔΙΕΚ) λαμβάνοντας υπ' όψιν της την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών σε θέματα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, δημιούργησε τον παρόντα οδηγό κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών (τοπικός οδηγός για την αναπηρία) ο οποίος αποτελεί μια καταγραφή των κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών που λειτουργούν στο Δήμο Βόλου.

Κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει άμεσα φορείς, υπηρεσίες και οργανώσεις που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης. Κάθε υπηρεσία υποστήριξης έχει καταχωρηθεί στην περιοχή στην οποία παρέχεται, με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας της και βασικές πληροφορίες για τη λειτουργία της. Εκτιμούμε ότι ο παρών οδηγός αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε δημότη και επιδιώκουμε μέσα από τον οδηγό αυτό να γίνει γνωστό το δίκτυο των φορέων και των υπηρεσιών ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής τόσο των πολιτών με αναπηρία όσο και αυτών του γενικού πληθυσμού αλλά και των ατόμων που αντιμετωπίζουν κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.

Η συλλογή και επικαιροποίηση των στοιχείων του οδηγού ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 και αποτελεί την πλήρη καταγραφή του συνόλου των φορέων που λειτουργούν στην πόλη μας.

Ο Οδηγός δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Θεσσαλίας 2014- 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού – Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ με τίτλο «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΔΗΦ ΑμεΑ) και αποτελεί παραδοτέο της πράξης.

 

Η Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ Χάλαρη Σοφία

 

 

Κατεβάστε το αρχείο από εδώ 

ή

Διαβάστε/αναζητήστε πληροφορίες στον οδηγό από την ιστοσελίδα μας

 

 

 

ΚΑΠΗ Δημου Βολου

Ξενώνας Αστεγων Νεάπολης